FÄLTSTATIONEN

Fältstationen Rördrommen har tillkommit genom ett samarbete mellan naturskyddsföreningarna och de ornitologiska föreningarna i Eskilstuna och Strängnäs. Sedan 2002 ingår också Eskilstuna Biodlareförening i samarbetet. Fältstationen har fått sitt namn på grund av läget vid Sörfjärden som är ett av Europas kärnområden för rördrom. I området har Lars Broberg bedrivit inventeringsarbete sedan 1945. Rördrommen administreras av Eskilstuna Naturskyddsförening.
Sörfjärden blev februari 2002 skyddat av FN som RAMSAR-område.


ÅRSPROGRAM 2018

Fältstationen är öppen för besökare alla röda dagar från mars tom oktober klockan 9-15.

Skolverksamhet för bokade grupper 14 maj tom 2 juni

Lördag 3 mars kl 10–12
Örnräkning från Stockholms län till Vänern och Vättern på fasta platser.

Söndag 22 april 11.00
Invigning av handikappanpassad fiskeplattform.

Söndag 6 maj kl 9.00 (samling vid Fältstationen)
Fågelskådningens dag med utflykt bland annat till nya obsplatsen Idö Udde.

Söndag 13 maj kl 10.00
Ekumenisk friluftsgudstjänst med Kafjärdens Församling och Kjula Baptistförsamling. Kyrkkaffe efteråt.

Söndag 27 maj kl 9–15
Bi- och Vildbidag.

Tisdag 5 juni, start kl 20.00
Naturnatten med grillning, naturvandring med mera.

Lördag 11 augusti kl 21.00
Fladdermusvandring

Söndag 2 september
Svampdag tillsammans med Strängnäs Svampklubb. Vi hjälper dig att artbestämma både ätliga och icke ätliga svampar.

Söndag 16 september kl 12.00
Gåsräkning (del i nationell räkning). Samling kl 12.00 för fördelning av räkningsplatser.

Söndag 7 oktober kl 9.00–15.00
European Bird Watch Day, ansvarig: Strängnäs Ornitologiska Klubb.

Söndag 14 oktober kl 12.00
Gåsräkning (del i nationell räkning). Samling kl 12.00 för fördelning av räkningsplatser.

 

Vi har en så kallad gåsbetesåker mitt emot Fältstationen.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet.

Information och bokning av huset: Sten Ullerstad, tel 016-35 41 52,
070-605 41 52
Information: Ingrid Karlsson, tel 070-308 11 93
Skolinformation och information om
bin och biodling:
Ursula Hentschel, tel 070-792 45 73