LÄNKAR
  Eskilstuna Naturskyddsförening
  Strängnäs Naturskyddsförening
  Naturskyddsföreningen i Södermanlands län(Länsförbundet)
  Föreningen Sörmlandsornitologerna(FSO)
  Strängnäs Ornitologiska Klubb
Västerås Amatörgeologiska Sällskap
  OKE
Ormar på tomten !
insekter
SGU
Artportalen
Svampar i Sverige
  Svenska Naturskyddsföreningen
  Sveriges Ornitologiska Förening
Södermanland biodlardistrikt
Om biet
Fåglar. Länkar i Sverige
Länsstyrelsens sida om reservatet
Asköviken-Sörfjärdens RAMSAR-område
  Hornborgasjön
  Tysslingen
  Tåkern
Tåkerns Fältstation
Stendörren
Viltskadecenter
 
Föreningen Vatten
Arboga Fågelklubb
Forntida arv i Barva
  Världsnaturfonden
  Internationella RAMSAR-organisatioonen
  Naturvårdsverket
  Jordbruksverket
  Skogsstyrelsen
  Länsstyrelsen i Södermanlands län
  Länsstyrelsen i Västmanlands län
  Eskilstuna kommun
  Flens kommun
  Strängnäs kommun
  Västerås stad
  Vingåkers kommun
  Örebro kommun