Örnräkningen lördagen den 5 mars 2016

Örnräkningen 2016 omfattade 93 bemannade punkter i fem län från Nynäshamn och Lidingö i öster till Vänern och Vättern i väster. Två platser blev obemannade pga. sjukdomsfall, där ersättare inte kunde ordnas. Räkningen samordnades av Fältstationen Rördrommen, där 21 personer skötte olika rapporteringssysslor.

Vädret var disigt, så att sikten var mellan 200 meter och 1 kilometer. Isen var svag, men några yrkesfiskare hade ändock lyckats få ut bifångstfisk. En av observatörerna gjorde iakttagelser från svävare.

Inom det observerade området fanns 13 publika platser, dit allmänheten inbjöds speciellt.

Resultatet av räkningen blev:

• Örebro län väster om Tysslingen
3
• Hjälmaren inkl. Tysslingen och Kvismaren  
68
• Kolbäcksån    
3
• Svartån i Västmanlands län
0
• Mälaren väster om Hjulstabron/riksväg 55
65
• Mälaren öster om Hjulstabron /riksväg 55
39
• Mörkölinan (Mörkö + Brandalsund)
2


 
Summa       
180
 

Till detta kommer två enstaka observationer av kungsörn på olika platser i området dvs 2 individer. År 2015 observerades 143 havsörnar och 1 kungsörn. År 2014 observerades 113 havsörnar. Detta får inte tolkas som en total ökning av stammen utan speglar i mångt och mycket bland annat väderföhållandena.

En så stor räkning kan inte genomföras utan stora ideella insatser. Fältobservatörerna är i ålder från drygt 20 år till 91 år. Vi räknar med att minst 200 personer har stått i fält under dessa båda timmar och spanat efter havsörnen, som är en viktig miljöindikator.

 

Platser i örnräkningen 2016.

 

Fältstationen Rördrommens örngrupp