RÖRDROM

Artfakta RÖRDROM

Beskrivning. Kortfattat kan rördrommen beskrivas som "en storfotad vassdoldis med en märklig supertuta".
Karaktäristiskt för arten är just hanens vittljudande bastuta, hörbar ibland mer än 5 kilometer. Arten är svårsedd genom sin strimmiga gul-brun-svarta vassliknande kamodräkt.
Könen är lika men hanen är större och tyngre än honan. Adulta hanar väger under våren 1,5-2 kg, honor omkring 1 kg. Könen kan skiljas åt på vinglängderna, som inte överlappar.
Bland Europas fåglar har rördrommen det största fotspannet, hanens mäter hela 18-21 cm klorna inräknade.
Anatomiskt skiljer sig rördrommar av släktet Botaurus från hägrar (Ardea) bl a genom att innertån är längre än yttertån, en nyttig detalj vid bestämning av färska spårstämplar i vårvintersnö.

 

Sida 1 Beskrivning
Sida 2 Utbredning och status
Sida 3 Ekologi
Sida 4 Hot
Sida 5 Åtgärder
 
Denna sida är uppdaterad 2003-03-31 av Lars Broberg