HOLK SOM HJÄLPER HOTADE VILDBIN

 

Vildbin är viktiga pollinatörer i naturen. Många av dessa vildbin är idag hotade.

På Rördrommen har vi byggt en holk som hjälper vildbin att föröka sig.

Så här går det till:

  • En vildbihona kryper in i ett hål.
  • Där bygger hon celler som fylls med pollen och nektar.
  • Därefter lägger hon ett ägg i varje cell.
  • Efter några dagar kläcks ägget.
  • En larv bildas, som äter sig stor av matförrådet.
  • Larven förpuppas och efter några veckor kryper ett vildbi ut. 


Vildbiholk vid Rördrommen.
Foto: Ulf Lögdahl

Exempel på bin som kommer att använda denna holk:

  • Pälsbin – har tät päls, lång snabel och bygger gärna i murket trä.
  • Murarbin – murar igen sin larvkammare.
  • Blomsovarbin – bygger bon i torra växtstjälkar.
  • Tapetserarbin – gör cellväggar av bladbitar.

I Sverige har 285 varianter av vildbin påträffats. Av dessa är 98 rödlistade, främst på grund av förändringen i jordbrukslandskapet.

 

 

Tapetserarbi.
Foto: Ulf Lögdahl

Se även artikel om insektspollinering.